...
توسط : ياس كوچك
بهـــت میــگم: برو-بـــــرو
میــگم مهم نیست حـــس تو
میگم که دل با تو شکست
فــقط برو-فقط بـرو
ولی گلم، یه چیز بگم؟
دلم میـــــگه: نرو-نـرو
گــــــریه هارو بزار کنار
فقــــــط نزار تنها منــــو

...

 

يکشنبه 10/6/1387 - 15:35
پسندیدم 0
UserName