با رویا های خود ترقی كنید.
توسط : hermaneshgh

روزی از مردی كه در حرفه خود بسیار موفق بود پرسیدند: چگونه در این مدت كم این همه كارهای بزرگ انجام داده ای؟

او در پاسخ گفت: «من در رویا دیدم، و تصمیم گرفتم، تا رویای خود را دور نریزم. سپس به رختخواب رفتم و در مورد رویاهای خود فكر كردم. و به خواب رفتم. و خواب رویاهای خود را دیدم زمانیكه از خواب بیدار شدم راه تبدیل آن رویا ها به واقعیت را پیدا كردم. در  حالیكه دیگران به من می گفتندتو نمی توانی این كار را انجام دهی من با شدت بیشتر برای رسیدن به آنچه می خواستم كار می كردم تا به این موفقیت ها رسیدم. یادم هست كه شخصی می گفت مردان بزرگ رویای دیگران هستند.»

آنها در مه یك روز بهاری یا در قرمزی آتش یك زمستان طولانی چیزهایی (رویاهایی) می بینند. و آنرا تقویت و حفاظت می كنند. در حالیكه كه دیگران رویاهایشان را به دست فراموشی می سپارند. آنها رویاهای خود را در روز های سخت تقویت می كنند، و با سعی و تلاش  ابرهای تردید را دور میكنند و آنگاه است كه زمان درخشش رویایی است كه اكنون به واقعیت پیوسته است. این فرایند همیشه برای كسی كه ایمان و امید به رویاهایش دارد رخ می نماید.

بنابراین هیچگاه اجازه ندهید. كسی رویاهای شما را بدزدد یا حتی سعی كند آنرا برای شما غیر ممكن جلوه دهد.

آواز خود را بخوانید، رویای خود را در خواب ببینید و چشم انتظار آرزوی خود باشید

سه شنبه 22/5/1387 - 17:17
پسندیدم 0
UserName