کدهای تقلب بازی Ghost Recon 2
توسط : zamin2008
کدهای تقلب بازی Ghost Recon 2

هنگام بازی Enter بخش ماشین حساب کیبورد را زده تا پنجره ی وارد کردن کدها برای شما باز شود، سپس عبارت های زیر را در آن وارد کنید. موفّق باشید.
 کدهای تقلبنتیجه
 ammo
 سلاح های نامحدود
 Team superman
 شکست ناپذیری تمام گروه
 superman
 شکست ناپذیری
 teamshadow
 نامرئی شدن گروه
 shadow
 نامرئی شدن
 refill
 تمام لوازم مورد نیاز
 chichenrun
 نارنجک مرغی
 autowin
 پیروز شدن در مرحله جاری

چهارشنبه 16/5/1387 - 21:35
پسندیدم 2
UserName