نحوه ابدیت کردن انتی ویروس کاسپر اسکای
توسط : shahabdadashi
ابتدانرم افزار را اجرا کرده ازگزینه های روی فرم گزینه settings را انتخاب میکنیم

 

بعد به ترتیب زیر عمل می کنیم

settings---->updat--->Run Mod---->change---->frequency=at a specified time--->ok

بعد به مسیر زیر رفته:

configure...---->>update source

تیک گزینه Kaspersky Lab"s update servers
را بر میداریم برای  به روز شدن از روی هارد به ترتیب مسیر زیر را دنبال می کنیم:

add--->source:   پوشه آپدیت آنتی ویروس را را از روی هارد انتخاب می کنیم

سپس گزینه پایین فرم را تیک میزنیم ----->>ok

 بعد----->>ok

درفرم اصلی آنتی ویروس روی گزینه updat کلیک کرده کلیدupdate nowرا کلیک می کنیم

 

جمعه 14/4/1387 - 10:1
پسندیدم 0
UserName