فال این ماه شما
توسط : bluelady

فروردین(بره)
تو می توانی و توانایی آن را داری كه از آنچه تجربه كرده ای به نحو احسن برای كارها و روابط خود در آینده استفاده كنی. این دو هفته بهترین فرصت برای تجدید روابط با كسانی است كه كم كم از تو دور شده اند. باید گذشته ها را در گذشته جا بگذاری تا همه اتفاقات یك بار دیگر، اما این بار به میل تو اتفاق افتد. از تفكرات مثبت همه استفاده كن و به كسانی كه به تو كمك كرده اند پشت نكن. اگر در این دو هفته پیامی دریافت كردی سعی كن احساس واقعی خود را بیان كنی تا از سوءتفاهمی كه امكان دارد رخ بدهد، جلوگیری كنی.
 
اردیبهشت(گاو)
با اینكه همان افراد همیشگی اطراف تو را گرفته اند ، اما همه چیز دقیقأ همانگونه به نظر می رسد پیش نمی رود. باید نگاهت متفاوت باشد. سعی كن این نكته را درك كنی كه گاهی اوقات در برخی ارتباطات فامیلی ممكن است بر ضد تو عمل شود. در هفته آینده اتفاقی برایت رخ می دهد كه می تواند به سود تو تمام شود. بیش از اندازه به خودت سخت گیر نباش، تو لیاقت تمام فرصت هایی كه در سر راهت قرار می گیرند، را داری. برای داشتن یك رابطه خوب با نزدیكترین فرد زندگی ات سعی كن شادی ها و غم های او را مال خود بدانی.
 
خرداد(دو پیکر)
فرصت هایی برایت پیش می آید كه هیچ وقت انتظارش را نداشته اید. گویی اینك شانس به شما روی آورده است و شانس با شماست و می توانید به نحو احسن آنچه را كه از مدتها قبل در فكر انجام دادنش بودید، به مرحله عمل برسانید. در حال حاضر هیچ كاری را بلادرنگ انجام ندهید و سعی كنید قبل از انجام آنها ، خوب درباره شان مطالعه كنید. آرامش كامل بر زندگی تان حكمفرماست، نامه ای سراسر شوق انگیز به دستتان می رسد كه احساس بسیار خوبی را برای شما پدید می آورد.
 
تیر(خرچنگ)
در حال حاضر زمان تحمیل نقطه نظرات به خانواده نیست، بگذارید زمینه مناسب شود. چه بسا این پیشنهاد شما كاملأ مورد استقبال آنها قرار گیرد. بهترین راه ها در حل و فصل مسائل عاطفی، صبر و حوصله است. با كسی كه طرف عاطفی شماست، بعضی از مسائل كه به نظر شما پیچیده و معماگونه است را مطرح می كنید و این مسائل را به بررسی می گذارید. وقایع مثبتی برای شما پیش می آیند كه باید با یك دید عاقلانه به آنها بنگرید تا تصمیم عاقلانه ای بگیرید. بیم، ترس و نگرانی به خود راه ندهید كه تمام مسائل به نفع شما تمام خواهد شد.
 
مرداد(شیر)
سعی كن موقعیت پیش آمده را درك كنی. تا زمانی كه حاضر باشی ساعت های طولانی صرف انجام كاری بكنی، یقین بدان كه موفقیت با تو خواهد بود. باید سعی كنی تمركزت را بیشتر كنی، وقتی در جمعی حاضر میشوی باید مقصود خود را واضح بیان كنی اما سعی كن از حرف زدن زیاد پرهیز كنی. رابطه تو با نزدیكترین فرد زندگی ات یك رابطه با احترام متقابل است سعی كن این حفظ احترام همواره بر جا بماند.
 
شهریور(خوشه)
وقتی مسائلی پیش می آید كه موجب تغییر در زندگی ات نمیشود، عصبی می شوی و احساس می كنی حق تو پایمال شده است. سعی كن از الگوهای خوبی كه تو را از دردسر دور می كنند، تبعیت كنی و از تأثیرات منفی كه ترا دچار دردسر می كنند ، دوری نمایی. دوستانی كه به تو فشار وارد می كنند تا كارهایی را انجام دهی كه با عقل خودت سازگار نیستند، شاید اصلأ دوست واقعی تو نباشند.
 
مهر(ترازو)
خوابهای خوبی كه اخیرأ دیده ای واقعأ ممكن است جامه حقیقت به خود نگیرند. در اوایل دو هفته ای كه پیش روی داری به یك مسئله فوق العاده برخورد خواهی كرد. فكر نكن كه هنوز در خوابی و داری خواب می بینی، آنچه كه در صبح آن روز اتفاق می افتد واقعیت دارد. شغل خودت را به سختی در آغوش بكش چون این همان چیزی است كه واقعأ به آن نیاز داری . این دو هفته تنها موردی است در زندگی ات كه حق داری تحت تأثیر احساسات خود عمل كنی. هر چه در كارهایت انگیزه بیشتری نشان دهی، همان قدر برایت پیامدهای بهتری را به همراه خواهد داشت.
 
آبان(کژدم)
اگر گل امید در باغچه زندگی خود بكارید و عشق و محبت را جایگزین كینه و نفرت بكنید، دیگر هیچ دلیلی برای بدبینی وجود نخواهد داشت. این عبارت را روزی چند بار تكرار كنید: از صدای سخن عشق نشنیدم خوشتر. با عشق آشتی كنید و دید خود را نسبت به زندگی تغییر دهید . هیچ می دانید این فكر و اندیشه شماست كه در مقابل رفتار و گفتار ناخوشایند و زننده می تواند عكس العمل مناسب نشان دهد. روزهای خوبی را پیش روی دارید با دید مثبت به وقایع بنگرید.
 
آذر(کمان)
باید این نكته را بدانید كه لازم نیست تمامی اسرار مگوی ما روی دایره باشند. هر چیزی را بیان نكنید و نكات دانستنی و آگاهی مهم تان را جز در وقت و زمان مناسب آشكار نكنید. كوشش های خود را مضاعف كنید كه كارهای مانده و معوقه در اسرع وقت به ثمر بنشینند. به طرف مقابل تان فرصتی بدهید تا حسن نیت خودش را ثابت كند. تغییراتی كه در آینده برایتان پیش می آید ممكن است در جهت مصالح و منافع شما باشد. البته به شرطی كه از كسانی كه تجربه و دانایی لازم را دارند، استفاده كنید و با آنان مشورت نمائید.
 
دی(بز)
با امید در ایمنی خواهید بود و آرام خواهید ماند. آرامش را در باطن خود بوجود آورید و در برخورد با دیگران این احساس را به آنها نیز منتقل كنید.آنچه ما انسان ها به آن بسیار نیازمندیم، امیدواری به زندگی است. آنچه پیداست و مایه دلخوشی این است كه باید روند زندگی خود را از یكنواختی نجات دهید. سعی كنید آنچه را به سختی به دست آورده اید، یا به دست می آورید را آسانی از دست ندهید. با خودت روراست باش، با همكاری روزمره، به شدت خودت را خسته كرده ای، سعی كن از حجم كارت كم كنی.
 
بهمن(دلو)
دست به كارهایی زده ای كه به سود تو نبوده است. هرگاه به خدا می اندیشی، در آن حال هرگونه اندیشه ناصواب را از ضمیر باطن خود بیرون كن. بعد از مدتی این روش ملكه ذهن تان می شود و به این ترتیب راه ورود هر گونه فكر منفی و آزاردهنده را می بندید.بدون داشتن برنامه موفقیت در دسترس نخواهد بود . اگر هم بدون تلاش به جایی برسید چون برایش زحمتی متحمل نشده اید، بنابراین قدرش را نمی دانید و زود آن را از دست خواهید داد.
 
اسفند(ماهی)
نتیجه كارها و تلاش خود را به زودی دریافت خواهید كرد . در گرفتن تصمیم تأمل و یا درنگ كنید كه عجله كار شیطان است. به گذشته فكر نكنید و غم و غصه فرصتهای از دست رفته را نخورید. باید بدانید بحران های زندگی پایدار نیستند و به زودی برطرف خواهند شد. بی جهت نگران هستید، حركتی بكنید و تكانی به خود و زندگی تان بدهید، مطمئن باشید موفق خواهید شد. شما عملأ در زندگی احساس خوشبختی می كنید. دوست نزدیكی، برای شما خبرهای مسرت بخشی را می آورد.
جمعه 7/4/1387 - 12:25
پسندیدم 0
UserName