السَّلامُ علیكَ أَیّتُها الصِّدّیقَةُ الشَّهیدَة
توسط : hermaneshgh
نمی دانم چرا رفتنت را به سوگ می‌نشینیم ؟
كه یك آسمان پرواز،
به استقبال شكسته‌بالی‌ات، آغوش باز كرده بود.
و زمین،
در بدرقه‌ی هجده بهاری كه گل افشاندی،
تمام كوچه‌باغ‌ها را به آذین یاس كبود نشاند.
مگر نه آن كه زمانه، قدردان قدر تو نبود و تازیانه‌ی سپهر، طراوت مهرت را می‌ربود؟
نبودنت را باور نداریم...
... كه جانهامان مسحور نور حضور توست.
و براستی هیچ خاكی تهمت پرده‌پوشی روشنای قامتت را به گردن نگرفت.
به پیشواز قدم‌هایت، گونه‌هامان را چراغان اشك می‌كنیم و غبار راهت را به مژگان می‌زداییم تا در محفلمان پای گذاری و خطّ امانی بر برات نجاتمان بنگاری.يکشنبه 12/3/1387 - 9:57
پسندیدم 0
UserName