لطیفه های زیبا و خنده دار
توسط : angelmamad
چرا روی رودخانه پل می زنند؟ معلم: چرا روی رودخانه پل می زنند؟ شاگرد : برای اینكه وقتی باران می آید ماهی ها بروند زیرش و خیس نشوند.   --------------------------------------   کسب و کار ۵ تا دوست میخواستند کسب و کار راه بیاندازند. بنابراین ۵ نفری یک تاکسی میگیرند و با آن کار میکنند و ورشکسته می شوند .می دانید چرا؟ چون ۵تایی با هم می رفتند مسافركشی.   ----------------------------------    گل چیدن پسرم این گلها را از كجا آوردی؟ پسر: از باغ همسایه چیدم. همسایه میداند كه گلها را چیدی؟ پسر: پس چی كه میداند, تا همین دم در داشت دنبالم می دوید!!!!!   ---------------------------------   فیل ها معلم: فیل ها در کجاها پیدا می شوند؟ شاگرد: آقا اجازه، فیل ها اون قدر بزرگ هستند که اصلا گم نمی شوند !!!   ---------------------------  فیل می دانی وقتی یک فیل می رود روی درخت چی می شود؟ یک فیل از روی زمین کم می شود. ولی وقتی دو تا فیل می رود روی درخت چی می شود؟ یک فیل به روی درخت اضافه می شود. ولی وقتی سه تا فیل می رود روی درخت چی می شود؟ درخت می شکند.   -----------------------------   فعل كشیدن معلم گفت : حسن تو فعل كشیدن را صرف كن. حسن گفت : كشیدم . كشیدی . پاره شد.   -------------------------------------   فعل زدن معلم گفت : علی تو فعل زدن را صرف كن. علی گفت : زدم . زدی . دعوایمان شد.   --------------------------- 

 فعل خوردن معلم گفت : احمد فعل خوردن را صرف كن. احمد گفت : خوردم . خوردی . تموم شد.   ------------------------------ 

پیك نیك یكروز سه تا دوست با هم میروند پیك نیك. اولی می گوید: نهار را من می آورم. دومی می گوید: نوشابه را هم من می آورم. سومی كه زرنگ بود می گوید: خوب همه چیز را كه شما آوردید، من هم داداشم را می آورم.   ------------------------------ 

 پیشرفت علم به یکی می گویند ۲×۲ چند تا می شود؟ می گوید ۵ تا میگویند چرا جواب میده: چون علم پیشرفت کرده است.   -------------------------------- 

پسر شیطون صاحب باغ: پسر شیطون چرا رفتی بالای درخت زردآلو؟ الان به بابات میگویم . پسر : بابام بالای درخت آلبالو است.   -------------------------------------  مقبره مرد پولداری برای خودش مقبره ساخت. وقتی تمام شد از معمارش پرسید: این مقبره چه چیزی كم دارد؟ معمار می گوید: وجود شریف شما !!!  ----------------------- 

مغازه دارای قلم اولی: جایی را نام ببرید که در آن قلم پیدا می شود؟ دومی: تنها مغازه ای كه درآن همیشه قلم پیدا میشه قصابی است.   -----------------------------------  همسایه ناشی همسایه اول : آقا یك قابلمه آوردم تا به من برق بدهید, برقمان رفته :::::: همسایه دوم : مرد حسابی این كارها چیه ؟ حداقل یك ظرف پلاستیكی می آوردی تا برق تورا نگیرد ...   ----------------------------- 

 هندوانه یک روز اتوبوس پر از مسافر بود. جوری كه جای سوزن انداختن نبود، وسط اتوبوس یک مرد دو تا دستش را زده بود به كمرش و بی خیال ایستاده بود. یك نفر خیلی شاكی شد و داد زد: داداش دستت را بیانداز. یك دفعه طرف به دست هایش نگاه كرد و گفت : هندوانه ها كو؟!   ------------------------------   هویج اولی: آیا به نظر تو هویج باعث تقویت قوه بینایی می شود؟ دومی: بله، قطعاً؛ چون تا به حال خرگوشی ندیده ام كه عینك زده باشد   -----   لالایی مادری داشت برای بچه اش لالایی می خواند که بچه اش به او می گوید: مامان جون، می شه ساکت بشی تا من بخوابم!!!   -------------------------------------- قاضی و متهم قاضی به متهم : خجالت نمی كشی؟ الان پنجمین بار است كه به دادگاه می آیی . متهم : شما چی كه هر روز به دادگاه می آیید.  --------   ویبراتور یک روز یک تازه به دوران رسیده را از زیر آوار زلزله در می آورند می‌بینند موبایلش دستش است. نگاهی به جمعیت میکند می گوید: ویبراتور را حال کردید؟!   ------------------------------ وقت ناهار مهمان آهسته به پسر صاحبخانه: پسرجان شما كی ناهار می خورید؟ پسر: مامانم گفت هروقت شما رفتید!!!!    کوه و سنگریزه مردی که کوه را از میان برداشت کسی بود که شروع به برداشتن سنگریزه ها کرد.  -----  فریب دوباره کسی که یک بار مرا فریب می دهد برای او ننگ است ولی کسی که دوبار مرا فریبم دهد ننگ برای من است.   -------------------  م حرف زدن کسی که کم فکر می کند، زیاد حرف می زند.   ------------------- كم ظرفیت موفقیت برای افراد کم ظرفیت مقدمه گستاخی است.   -----------------پول و عقل پول که به جیب راه یافت عقل از سرت بیرون می پرد. ---------------------- پول و عسل اگر پول در جیب نداری، عسل در دهان داشته باش.   ---------------- پایداری در راه هدف هفت بار که افتادی برای هشتمین بار برخیز.  ----------------------- پشتکار آدمیان کره زمین مال اشخاص پشتکاردار است. ------------------------ موفقیت انسان هرگز از موفقیت سیر نمی شود.  ------------------------ معلم خوب معایب دیگران، معلمان خوبی هستند.  -------------------- ماندن در گِل افتادن در گل و لای ننگ نیست، ننگ در این است که همان جا بمانی.  -------- لیاقت و توانایی کمی لیاقت، جوهر توانایی در موفقیت است.  ----------------- قول و تیر قول مانند تیر است همین که پرتاب شد هیچ وقت به کمان بر نمی گردد.   -------------------------- قول و سند سند پاره می شود، قول پاره نمی شود.   ----------------------- وفا آیا خودت با وفا هستی که انتظار وفا داری.  ------------------------- ترمز در زندگی انسان در هر کار باید بداند کجا باید ترمز کرد.  -------------------------- حساب و برادری با هم برادر باشید ولی در ضمن حسابهایتان را نگاه دارید.  ---------------------------حرف و اندیشه صبح ما در حرف هاست و شب ما در اندیشه ها.  --------------------------- سكون و ترس از آهسته رفتن مترس، از بی حرکت ایستادن بترس.   ----------------- ضعف و غرور از فرط « نه » و از فرط ضعف « آری » مگو.  

چهارشنبه 8/3/1387 - 11:15
پسندیدم 0
UserName