انتظاری عجیب

چه انتظار عجیبی!

تو بین منتظران عزیز من چه غریبی

عجیب تر که چه آسان نبودنت شده عادت

نه کوششی، نه وفایی

فقط نشسته و گوییم: خدا کند که بیایی

شنبه 4/3/1387 - 11:40
پسندیدم 0
UserName