خدای من سلام
توسط : hermaneshgh
خدای من سلام

 

خدای لحظه های من، سلام

 

خدای همه خوبی ها سلام و ممنون بخاطر همه چیز

 

خدای دونه های برف و خدای لحظه های قشنگم، شکر

 

خدای من

 

خدای من دوست دارم

 

خدای من به اندازه ثانیه هایی که عمر کردم، دوست دارم

 

همون ثانیه هایی که بعضی هاشون ارزش گفتن دارن و بعضی هاشون هم اگه یه روزی اون دنیا جلوی چشمم قطار بشن و نمایش داده بشن فقط باعث میشن که من سرم رو بندازم پایین و به بخشندگی تو امید داشته باشم

 

خدای من خودت می دونی دنیا دنیا دلیل برای سپاسگزاری وجود داره

 

برای شکر کردن

 

خدای من، بخاطر همه شادی هام شکرت

 

بخاطر همه اشکهام

 

و بخاطر همه لحظه هایی که دوست داشتم روز زمین نباشم، شکرت

 

خدای من به تعداد تمام لحظه هایی که سختی کشیدم شکرت

 

به تعداد تمام لحظه هایی که از درد تو رو فریاد زدم، شکرت

 

و به تعداد تمام آرزوهایی که برام برآورده کردی شکرت

 

نه، خدای من، بخاطر همه آرزوهام که بهشون رسیدم شکرت

 

خدای من بخاطر زنده بودن شکرت، بخاطر صبح، بخاطر غروب شکرت

 

خدای من بخاطر خیال، بخاطر خواب شکرت

 

خدای من شکرت بخاطر همه چیز های با ارزشی که به من دادی

 

و شکرت بخاطر همه چیزهای بی ارزشی که به من ندادی

 

خدای خوبی ها، شکرت بخاطر سلام

 

خدای من سلام

چهارشنبه 1/3/1387 - 14:21
پسندیدم 0
UserName