برای یک ذات پاک
توسط : hermaneshgh

سلام

 

از بهشت برایم بگو

 

می دانم تو زنده ای

 

می دانم که روی زمینی

 

اما این را نیز می دانم که

 

هر جا که باشی

 

آنجا بهشت است

 

هر نقطه از این کره خاکی که باشی

 

خاک رنگ طلا برای تو دارد

 

و آب طعم شهد

 

هر چیزی که ببینی

 

زیبا تصورش می کنی

 

و هر صدایی که بشنوی

 

آوای خوش برای تو خواهد بود

 

چون تو بهترینی

 

اگر همه بهترین نباشی

 

جزء ای از بهترین هایی

 

زمین و هر آنچه در آن است

 

برای تو و امثال توست

 

تو دلیل زنده بودن مایی

 

این تو هستی که باعث فرو نشستن عذابی

 

و دلیلی برای بقاء نسل بشر

 

تو خود آنی که خدا می خواهد

 

و برکتی برای زمین

 

عشق برای تو رنگ خون شده

 

و مسافر بخاطر تو امید بازگشت دارد

 

تو قلب همه خوبی هایی

 

مهربانی بخاطر تو بوی گل گرفته

 

و طبیعت با نام تو زیبا شده

 

تو غایب همیشه حاضر

 

تو همان امید زمین

 

تو همان ذات پاکی

چهارشنبه 1/3/1387 - 14:21
پسندیدم 0
UserName