یه روز آسمونی میشم
توسط : hermaneshgh

قبلاا از پروانه بدم میومد

همیشه میگفتم اگر چه پروانه قشنگه اما نباید فراموش کرد که قبلا یه کرم بوده

اما حالا از پروانه خوشم میاد

نظرم در موردش عوض شده

حالا فکر میکنم اگر چه قبلا اون یه کرم بوده اما حالا دیگه پروانه س

اون تلاش کرده و حالا پروانه شده و این افتخار کمی نیست و می خواد توی نور ذوب بشه

اگه یه کرم میتونه پروانه بشه و به سمت نور پرواز کنه پس بدون که تو همه با همه گناهات می تونی دوباره انسان بشی. می تونی فرشته بشی

اگه یه کرم می تونه پروانه بشه

پس من هم میتونم آسمونی بشم

چهارشنبه 1/3/1387 - 14:20
پسندیدم 0
UserName