قرآن
توسط : heti_cc

و هرکس را به اندازه خودش تکلیف میکنیم. ولا نکلف نفسا الا وسعها.سوره مومنون آیه 62

مجرمین به سیمایشان شناخته میشوند.یعرف المجرمون به سیماهم.سوره الرحمن آیه 41 

پنج شنبه 15/1/1387 - 11:14
پسندیدم 0
UserName