دعای حرز امام جوا(ع)
توسط : haji bina

 

*****************************************

بنام خدا

*****

دعای حرز امام جواد (ع)

یا نور و یا برهان یا مبین یا منیریارب اکفنی السرور وآفات الدهوراسئلک

النجا یوم ینفخ فی الصور

معلم بلاگ.

##############################################

چهارشنبه 14/1/1387 - 12:25
پسندیدم 0
UserName