مخترع کامپیوتر
توسط : mohsen_yahoo

آیا می دانید چه کسی اولین بار کامپیوتر را اختراع کرد؟

در سال 1833

طی جنگ جهانی دوم ،انگلستان اولین کامپیوتر را ساخت.این دستگاه همچون کامپیوترهای امروزی الکتریکی بود،اما کامپیوتر انگلستان و تمام کامپیوترهایی که ما امروز استفاده می کنیم در واقع از نسل ماشین تحلیل گر بابیج هستند.

"چارلز بابیج" دستگاهی را طراحی کرد که می توانست محاسبات پیچیده را انجام دهد.بابیج این دستگاه را ماشین تحلیلگر نامید.این ماشین یک دستگاه بزرگ و به ظاهر ناهنجار بود که از چرخ دنده ها و میله های زیادی تشکیل می شد.این ماشین برای محاسبه کردن نیاز به برنامه ریزی داشت،اما در آن زمان هنوز علم مهندسی آنچنان پیشرفت نکرده بود،در نتیجه فقط قسمت هایی از اختراع بابیج ساخته شد. بابیج در سال 1871 بدون این که بداند روزی اختراعش به کار خواهد افتاد در گذشت.

 

سه شنبه 28/12/1386 - 23:55
پسندیدم 0
UserName