امام علی (ع) فرمودند
توسط : fgf

طوبی لمن ذکر المعاد ، و عمل للحساب ، وقنع بالکفاف ، و رضی عن الله

خوشا به حال کسیکه بیاد معاد باشد . و برای روز حساب عمل کند و بمقدار کفایت قناعت نماید . و از خدا راضی باشد. 

شنبه 25/12/1386 - 19:8
پسندیدم 0
UserName