امام رضا (ع) فرمودند
توسط : fgf

انما امروا بالصوم لکى یعرفوا الم الجوع و العطش فیستد لوا على فقر الاخر.
مردم به انجام روزه امر شده‏اند تا درد گرسنگى و تشنگى را بفهمند و به واسطه آن فقر و بیچارگى آخرت را بیابند.

شنبه 25/12/1386 - 19:7
پسندیدم 0
UserName