رسول اکرم (ص) فرمودند
توسط : fgf
ان الله تعالی یحب السهل الطلیق  .
خداوند شخص آسانگیر نرمخو را دوست دارد .
شنبه 25/12/1386 - 19:6
پسندیدم 0
UserName