امام موسی کاظم (ع) فرمودند
توسط : fgf
فطرک اخاک الصائم خیر من صیامک.
افطارى دادن به برادر روزه دارت از گرفتن روزه  بهتر است.
شنبه 25/12/1386 - 19:4
پسندیدم 0
UserName