قشنگ ترین عکس ها
توسط : negar_pooh71

قشنگ ترین عکس ها در تاریکخانه ها به چاپ می رسند.             وقتی در تاریکترین لحظه زندگی ات قرار گرفتی مطمئن باش که :       خدا داره قشنگترین لحظه زندگی ات را ثبت می کند.

چهارشنبه 22/12/1386 - 10:32
پسندیدم 0
UserName