كانگرو
توسط : senator_gorgan

در چند صدسال پیش بازرگانان و تاجران مناطق دور دست به سرزمینی پا نهادن به نام استرالیا ، آنها در مسیر حركتشان با حیوانی روبرو شدن كه تا به حال ندیده بودن ، در همان حوالی بومیانی در آن منطقه زندگی میكردن ،از آنها پرسیدن نام آن حیوان چیست ؟ مردم بومی كه خودشان اسم آن حیوان رو نمیدونستن به زبان بومی گفتن كانگرو ( كانگرو به زبان بومی آن موقع استرالیا معنی اش میشد نمیدونم ) تاجران و بازرگانان فكر كردن كه اسم این حیوان نمیدونم یا (كانگرو) است و نام این حیوان تا بحال در تاریخ ماند تا كه محققان فهمیدن كه معنی اسم كانگرو به زبان بومیان استرالیا میشود نمیدانم اسم این حیوان چیست

!!!!!!!!!!!!!
يکشنبه 19/12/1386 - 2:3
پسندیدم 0
UserName