توصیه ی امام علی (ع) در برخورد با فتنه ها
توسط : doooroooghgooo

ایشان می فرمایند:

به هنگام فتنه ها چونان شتر دو ساله باش...نه پشتی دارد تا سواری دهد ونه پستانی تا او را بدوشند.....

چهارشنبه 1/12/1386 - 17:43
پسندیدم 0
UserName