گفتاری زیبا از امام علی (ع)
توسط : doooroooghgooo

امام علی (ع):

چون خبری را شنیدید آن را درک کرده و عمل کنید

نه بشنوید و نقل کنید....زیرا راویان علم فراوانند و

عمل کنندگان به علم اندک.........

چهارشنبه 1/12/1386 - 17:7
پسندیدم 0
UserName