شعر رمانتیک تووووووووپ
توسط : doooroooghgooo

مرده ام در کوچه های بی کسی   سنگ قبرم را نمی سازد کسی

سوختم خاکسترم را  باد   برد      بهترین  یارم مرا از  یاد  برد

سه شنبه 30/11/1386 - 22:59
پسندیدم 0
UserName