اگر نگاه گرمت نبود...مرده بودم!!!
توسط : doki_inkalej

درست مثل غنچه به هم فشرده بودم

غروب كرده بودم...شكست خورده بودم
 
شب شكستنم بود...اگر نمی رسیدی
جنازه ی دلم را به خانه برده بودم...
 
بدون چشم های تو رفته بودم از دست
بدون دست های تو جان سپرده بودم
 
شب به هم رسیدن...نسیم می شدم كاش
كه دانه دانه زلف تو را شمرده بودم
 
عزیز من كه چشمت دوباره عاشقم كرد
اگر نگاه گرمت نبود...مرده بودم!!!
دوشنبه 15/11/1386 - 1:27
پسندیدم 0
UserName