پند
توسط : maceha

وقتی دل دریایی داشت لازم نبود دل

به دریا بزند.

مهدی maceha

چهارشنبه 10/11/1386 - 11:12
پسندیدم 0
UserName