قرمزته
سلام به همه پرسپولیسی ها
تیم پرسپولیس  درورزشگاه بدون تماشا گر آزادی تیم صنعت نفت رابرد(1_0) وبه صدر نشینی ادامه داد.
به امید...قهرمانی پرسپولیس
پرسپولیس زلزله
قرمزته اسیدی
چهارشنبه 3/11/1386 - 9:48
پسندیدم 0
UserName