اما وقتی دل من شکست
توسط : mohsenpour
وقتی گلدون خونمون شکست !!
 پدرم گفت: قسمت این بود...
مادرم گفت:هیف شد...
خواهرم گفت: قشنگ بود...
 داداشم گفت : کاش دوتا داشتیم......
اما وقتی دل من شکست کسی به فکرش نبود...
چهارشنبه 3/11/1386 - 7:53
پسندیدم 0
UserName