عشق یعنی
توسط : mohsenpour
عشق یعنی امید، یعنی طراوت باران، یعنی سفیدی برف، یعنی ساز زندگی و لبریز از
خوشی،و عشق یعنی راز زیستن!
چهارشنبه 3/11/1386 - 7:48
پسندیدم 0
UserName