عشق:
توسط : mohsenpour
عشق: سرطان دوست داشتن است. عشق: عقد دائمی ما با غربت است. عشق :شماره تلفنی است
كه سالها به دنبال آن می گردیم. عشق: آمپول ب كمپلكس معرفت است. عشق: اتوبانی است
كه تا ته ابدیت می رود.
چهارشنبه 3/11/1386 - 7:45
پسندیدم 0
UserName