پاسخ
توسط : roozbeh1369
 

 دوستی گفته بود راهكاری برای نزدیكی به خدا ارائه دهم.

 

 فكر می كنم قرن ها است انسان ها تلاش می كنند جواب این سوال را پیدا كنند اما ما ایرانی ها آن را در سه جمله گفتار نیك – پندار نیك و كردار نیك خلاصه كرده ایم.

من هم فكر می كنم هر انسانی از هر دین و طایفه و مذهبی باشد وقتی كه انسان صالح و خوبی باشد به خداوند نزدیك خواهد شد و با هر عمل بد از خداوند دور خواهد شد. ما خدایی بزرگ و مهربان دارم و در اسلام همیشه شروع همه چیز با نام خداوند بخشنده مهربان می باشد. اگر خداوند بخواهد واقعاً مثل قضات دادگاه بر اساس یك قانون ثابت مجازات كند قطعاً اكثر انسان ها جهنمی خواهند بود اما چون او همان بخشنده مهربان می باشد همیشه اجازه نزدیك شدن را با پندار و كردار نیك به ما می دهد و راه عفو و بخشش را باز می گذارد.

من اعتقاد دارم كه خداوند بیشتر بر اساس  نیت (پندار) ما بر ما حكم خواهد كرد پس اگر ما پنداری نیك داشته باشیم چون خداوند پندار ما را از ما بهتر می داند ما را به خود نزدیك تر خواهد كرد. ((ان الاعمال بالنیات)) .

 به عنوان مثال می گویم شما ممكن است برای دور كردن فرزند یا دوست  خود از خطر مثلاً دست زدن به سیم لخت برق با فریاد یا تشر با او صحبت كنید و شاید هم به او توهین كنید اما چون نیت شما نیك است پس حساب شما نمره مثبتی دریافت می كند. در شرایطی ممكن است شما به قصد توهین یا تمسخر و یا اینكه گول زدن فردی با او خوش صحبتی كنید پس حساب شما نمره منفی دریافت می كند. هر چقدر نمره های مثبت شما بیشتر باشد شما به خداوند نزدیك تر خواهید شد.

 

 

چهارشنبه 3/11/1386 - 7:35
پسندیدم 0
UserName