تفکر منفی
توسط : covert

تنها چیزی که موفقیتهای ما را محدود میسازد، تفکری است که به ما میگوید نمیتوانی موفق شوی.

چهارشنبه 3/11/1386 - 6:38
پسندیدم 0
UserName