رازی مقدس
توسط : covert
عشق رازی است مقدس. برای کسانی که عاشقند، عشق همیشه بی کلام می ماند، اما برای کسانی که عشق نمی ورزند، عشق شوخی بی رحمانه ای بیش نیست.
چهارشنبه 3/11/1386 - 6:36
پسندیدم 0
UserName