بندگی خدا
توسط : covert

تو اگر بندگی خداوند را کنی

                    خداوند هستی را بنده تو می کند

چهارشنبه 3/11/1386 - 6:18
پسندیدم 0
UserName