روح من ...
توسط : n@sim20
  آه روح من !

تا کی بر سطح زندگی شناور خواهی ماند ؟

تا کی به آنچه دنیا می دهد و می ستاند دل خوش خواهی داشت ؟

به ژرفای وجود خود فرو رو !

آنجا گنجی لایزال نهفته است ، ثروت متعال زندگی

آن را بیاب و اوج بگیر ...

چهارشنبه 3/11/1386 - 0:12
پسندیدم 0
UserName