مردی به . . . .
توسط : parandeh2

مردی به امام حسن علیه السلام گفت:دختری دارم آیا او را به عقد ازدواج چگونه مردی در آورم؟پاسخ داد:او را به ازدواج مردی پارسا و خدا ترس در آور كه اگر دخترت را دوست داشته باشد احترامش می گزارد و اگر هم او را خوش ندارد بر وی ستم نمی كند./زهره/parandeh2/

سه شنبه 2/11/1386 - 22:55
پسندیدم 0
UserName