امام علی(ع)
توسط : fgf
 كسى كه براى رسیدن به آخرت حرص ورزد مالك آن گردد (و بدان برسد) (غررالحکم ، باب آخرت)
سه شنبه 2/11/1386 - 20:30
پسندیدم 0
UserName