ازدواج ازدواج و باز هم ازدواج:
توسط : parandeh2

تنها رنگ پوست و احیانا نا زیبایی صورت نمی تواند ملاك انتخاب در امر ازدواج باشد/اصل نظر دختر است چه بسا اگر نظر او مساعد باشد و او سخنی منطقی داشته باشد نباید دیگران حتی پدر نظرش را بر او تحمیل كند.و این معنی حتی در مورد پسر هم صادق است چنانكه در رهنمودهای اولیای دین آمده كه فرمودند:((با آن دختری كه تمایل داری و علاقمند به وی هستی ازدواج كن نه آن كه پدر و یا دیگری بر تو تحمیل می كند))./زهره/parandeh2/

سه شنبه 2/11/1386 - 19:35
پسندیدم 0
UserName