كربلا
توسط : ebrahimi1
عبور آدم علیه السلام از زمین كربلا
چون آدم علیه السلام بر زمین هیوط كرد و حوا را ندید دنبال او گشت تا عبورش به زمین كربلا افتاد پیش از آن كه حادثه اى واقع شود، غمناك شد، سینه اش تنگى گرفت ، و چون به مقتل امام حسین علیه السلام رسید پایش ‍ لغزید خون از آن جارى شد.
پس سر به سوى آسمان بلند كرده و گفت : اى پروردگار من ، مرتكب گناه دیگر شده ام و اینك مرا كیفر خواهى كرد زیرا كه من تمام زمین را طى كردم و یا چنین حادثه اى روبه رو نشد مسجد خداوند وحى فرستاد: اى آدم گناهى تازه مرتكب نشده اى ولى فرزند تو حسین علیه السلام در این سرزمین به ظلم كشته مى شود اینك خون تو به موافقت وى ریخته شد.
آدم عرض كرد: پروردگارا، حسین پیغمبر است ؟
خطاب سید كه پیامبر نیست و لیكن فرزند زداه پیامبر من محمد صلى الله علیه وآله است عرض كرد: قاتل وى كیست ؟ندا رسید: یزید كه ملعون اهل آسمان ها و زمین است آدم به جبرئیل رو كرد و گفت : چه كنم ؟ گفت : یزید را لعن كن پس آدم چهار مرتبه یزید را لعنت كرد و چند قدمى برداشت تا به كوه عرفات رسید و حوا را یافت
.

سه شنبه 2/11/1386 - 19:34
پسندیدم 0
UserName