پیام به حجاج بیت‏اللَّه‏الحرام‏
توسط : ali_firoozi

پیام به حجاج بیت‏اللَّه‏الحرام‏

بسم‏اللَّه‏الرّحمن‏الرّحیم

فرارسیدن ایام حج، همه‏ساله، همراه با شوق و حنین دلهاى شیفته و جانهاى آرزومندى از سراسر جهان اسلام است كه در جوار خانه‏ى معبود و دیار محبوب، سر بر آستان عشق و تقدیس گذارند و جَبهه‏ى تعبد و تقرب بر خاك آن مقام بسایند. ایام معلومات را در سایه‏ى ذكر و نیایش بگذرانند و در پناه رحمت و مغفرت حق بیارمند. برادران دور افتاده‏ى خود از چهارگوشه‏ى عالم را ببینند و شكوه امت اسلامى را درنمونه‏یى زنده و مجسم، حس كنند.

اما ملت مظلوم و پاكنهاد ما در این ایام، همراه با اشتیاق مخلصانه‏ى خود به حضور در آن مشهد عظیم جانها و دلها و تنها و تلاشها، دو غم بزرگ و دو مصیبت جانگداز را با همه‏ى وجود احساس مى‏كند و آن را به خدا و نبىّ‏مكرم(صلّى‏اللَّه علیه‏واله) و حضرت ولىّ‏اللَّه‏الاعظم(ارواحنافداه) شكوه مى‏برد:

اول، غم شهادت فراموش‏نشدنى كبوتران خونین بال حرم را كه سه سال پیش به جرم اعلام برائت از مشركین، به تیغ كین و حقد حكام سعودى، در حریم امن الهى به خاك و خون كشیده شدند. بندگان پرهیزگار و بااخلاصى كه در خانه‏ى خدا یعنى خانه‏ى خودشان به خاطر خوشایند بیگانگان و دشمنان، به دست بیگانه‏پرستان و از خدا بى‏خبران، مظلومانه به شهادت رسیدند و با خون به ناحق ریخته‏ى خود، داغ ننگى بر پیشانى حكام ستمگر و خائن حجاز نهادند.

و دوم، درد فراق خانه‏ى خدا و محرومیت از انجام مناسك حج و ممنوع شدن از حضور در محشر عام مسلمین را كه به دست خود فروختگان، بر ایشان تحمیل شده و راه خانه‏ى خدا به روى آنان مسدود گشته است. این، یكى از عبرت‏انگیزترین وقایع دوران تحول‏خیز كنونى است كه ملتى از همه به اسلام وفادارتر و از همه در راه خدا فداكارتر، از خانه‏ى خدا مصدود شود و از انجام فریضه‏ى اسلامى ممنوع گردد.

آن روى این صفحه‏ى شگفت‏انگیز آن است كه حرم الهى، براى مستشاران امریكایى و كمپانیداران نفتى امن باشد و براى مسلمانان پاكباز و خانه‏پرداز، ناامن و كمین صدها خطر. این، از جمله‏ى نشانه‏هاى غریبى است كه خبر از وضعى بشدت ناهنجار مى‏دهد و طبعاً در خود، بشارت تحولى و آینده‏یى بهنجار حمل مى‏كند. «فانّ مع العسر یسرا. انّ مع العسر یسرا»(1).

بوقهاى جهانى، همصدا با دروغگویان سعودى، آن روز گفتند كه ایرانیان در پاسخ حمله به مسلحین سعودى كشته شده‏اند و عدد كشتگان آنها این همه نیست و به همان عدد، از نظامیان مكه به هلاكت رسیده‏اند!

شگفتا ! چگونه زایران بى‏دفاع كه سلاحى جز اراده‏ى قوى و ایمان عمیق و عشق آمیخته به ایثار نداشته‏اند، مى‏توانستند گاردهاى دست‏آموز سعودى را به قتل برسانند، یا آغازگر حمله به آنها باشند؟ و چگونه مى‏توان در تعداد شهیدان این فاجعه شك كرد؟ آیا حمل بیش از چهارصد پیكر شهید از مكه به‏ایران، براى اثبات وسعت جنایت كافى نبوده است؟ امروز هم همان بوقها و همان دروغگویان مى‏كوشند كه گناه آل سعود را در جلوگیرى از حج ایرانیان، كوچك جلوه دهند، یا انكار كنند.

دولت جمهورى اسلامى، براى گشودن راه كعبه‏ى مقصود، از هیچ تلاشى سر باز نزد و باز هم نخواهد زد؛ اما مدعیان تولیت حرمین شریفین، بر جلوگیرى از حضور حاجیانى كه حج را به معنى درست آن شناخته و توحید الهى را با برائت از مشركین همراه كرده‏اند، اصرار مى‏ورزد.

غمى از این بزرگتر نیست كه مدعیان خدمت به حرمین شریفین و كلیدداران خانه‏ى خدا، كمربستگان خدمت امریكا باشند و از شعار وحدت مسلمین و برائت از امریكا و صهیونیسم، وحشت كنند!

این وضع، موجب آن است كه امروز هم كه روز بیدارى مسلمانان و طرح شعارهاى اساسى اسلام است، حج این فریضه‏ى بزرگ امت‏ساز و دشمن‏شكن از مضمون واقعى خود بركنار بماند و قالبى به این عظمت و شكوه، معنایى به تناسب خود نداشته باشد.

حج مى‏تواند روح توحید را در دلها زنده كند، تكه‏پاره‏هاى امت بزرگ اسلامى را به هم وصل كند، عظمت مسلمین را به آنان برگرداند و آنان را از حقارت و احساس ذلتى كه بر ایشان تحمیل كرده‏اند، نجات دهد. حج مى‏تواند دردهاى مسلمین را به علاج نزدیك كند و بزرگترین درد آنان را كه سلطه‏ى فرهنگى و اقتصادى و سیاسى كفر و استكبار است درمان نماید. حج مى‏تواند دلبستگیهاى اسارت‏آفرین را از دلها بشوید و در مقابل، ارتباط با خدا و با بندگان خدا را در فرد و جمع مسلمانان تقویت نماید و همین دلیل است كه سیاستهاى حاكم بر حجاز، از حج واقعى و حامل مضمون الهى و سیاسى بیمناكند و قدرت تحمل آن را ندارند.

ملت مؤمن و مبارز ما، تنها به این جرم از حج محروم مى‏شوند كه خواسته‏اند روح و معناى حج را به آن برگردانند و عبودیت خدا را با اظهار برائت از مشركین كه خود، حاق معناى عبودیت است همراه سازند. اما نه حكام حجاز و نه دستهاى پشت پرده‏یى كه به خاطر منافع استعمارى خود، این سیاستهاى خائنانه را به آنان دیكته مى‏كنند، نخواهند توانست از بازگشت حج به شكل صحیح خود، جلوگیرى كنند.

امروز ملتهاى مسلمان بیدار شده و رو به حاكمیت اسلام پیش مى‏روند. امروز شعارهاى اسلامى، كه تا چندى پیش فقط از حنجره‏ى ملت پیشرو و پیشاهنگ ما خارج مى‏شد، در میان دیگر ملتهاى مسلمان نیز گسترش و جذابیت یافته و از شرق تا غرب، در همه جاى جهان اسلام، احساس هویت اسلامى را به ملتها برگردانده است.

سیاستهاى استكبارى، تا كى خواهند توانست از سفر حج جوانان بعضى كشورهاى اسلامى جلوگیرى كنند؟ تا كجا خواهند توانست از ورود مسلمانان آگاه و بیدار كشورهاى اسلامى به مكه و مدینه مانع شوند؟ امروز حماسه‏ى اسلام در شمال آفریقا و در برخى كشورهاى دیگر اسلامى، در حال دگرگون سازى وضعیت سیاسى این مناطق است. آیا خواهند توانست مردم این كشورها را نیز از حج، مصدود وممنوع كنند؟ ما حج و زیارت حرمین شریفین را حق مسلّم ملت خود دانسته و با تمام قوا آن را از آل‏سعود كه تضییع‏كنندگان این حق مسلّمند مطالبه مى‏كنیم و به حول و قوه الهى، آن را از آنان مى‏ستانیم.

جبهه‏ى كفر و استكبار بدانند كه آینده متعلق به اسلام است و هیچ تدبیرى و هیچ قدرتى نخواهد توانست از اقتدار روزافزون اسلام و رواج روزافزون شعارها و ارزشهاى اسلامى در جوامع مسلمین، جلوگیرى كند.

ملت عزیز ما نیز بدانند و مى‏دانند كه عزت و عظمت و شكوه اسلام، كه با قیام و فداكارى آنان در دوران انقلاب تا امروز به وجود آمده، هر روز كه مى‏گذرد، بر عزت و عظمت و اقتدار آنان مى‏افزاید و كید دشمنان در برابر صبر و مقاومت شجاعانه‏ى آنان، قادر به پایدارى نیست.

استكبار و ایادى آن، محكوم به عقب‏نشینى در برابر موج فزاینده‏ى اسلامند، و خون پاك شهیدان مكه و دیگر شهداى انقلاب اسلامى، راه حركت و پیشرفت اسلام در جهان را هموار ساخته و پرچم اسلام را در بسیارى از نقاط عالم به اهتزاز درآورده است.

حجاج بیت‏اللَّه‏الحرام و برادران و خواهرانى كه امسال از سراسر عالم درخانه‏ى خدا گرد مى‏آیند، بكوشند تا با طرح مصایب و مشكلات مسلمین و تلاش براى ایجاد وحدت و همدلى مسلمانان كه شرط اصلى نجات مسلمین از چنگال امپراتورى زر و زور و سلطه‏ى جهانى است و نشر معارف اساسى اسلام و تبادل‏نظر در وظایف بزرگ مسلمین در دوران معاصر، حج را ابراهیمى و محمّدى (صلّى‏اللَّه علیه‏واله) سازند.

شعار محو غده‏ى سرطانى اسرائیل كه از سوى امام عظیم‏الشأن و قائد كبیر اسلام، امام خمینى(رضوان‏اللَّه‏علیه) مطرح شد، على‏رغم میل سازشكاران سیاستباز، باید با قوّت و شدت مطرح شود و به صداى عمومى مسلمین در حج تبدیل گردد.

جدایى دین از سیاست كه توطئه‏ى دیرین دشمنان براى منزوى كردن اسلام و قرآن است، باید با شدت محكوم شود و به میدان آمدن دین در همه‏ى كشورهاى اسلامى در مقابله با سیاستهاى استعمارى و استكبارى، باید درس عمومى ملتهاى مسلمان شمرده شود.

اگرچه امسال نیز برادران مجاهد و شجاع و ایثارگر شما از ایران، در جمع حاجیان نیستند و ایادى امریكا و اسرائیل، راه آنان به سوى آن كعبه‏ى آمال را قطع كرده‏اند، اما دلهاى آنان در آن‏جاست؛ همچنان‏كه شعارها و خواسته‏ها و سخن دل آنان، بى‏شك براى یكایك كسانى كه به عزت اسلام و مسلمین مى‏اندیشند، مطرح است.

از خداوند متعال، پیروزى اسلام و مسلمین را مسألت نموده و امیدواریم با پایدارى و استقامت و بیدارى و آگاهى مسلمانان، مخصوصاً علما و متفكران و روشنفكران و نویسندگان و شعرا و هنرمندان در كشورهاى اسلامى، و توجه به عظمت وظیفه‏یى كه بر دوش آنان است، دست كفار و مستكبرین از جوامع اسلامى قطع شود و عزت و عظمتى كه خداوند براى مؤمنان مقدر فرموده، به جوامع مسلمان برگرداند.

انّه ولىّ التّوفیق على حسینى خامنه‏اى 5 ذیحجه‏ى 1410

سه شنبه 2/11/1386 - 19:33
پسندیدم 0
UserName