على در خانه پسر عمو
توسط : ali_firoozi

على در خانه پسر عمو

على در خانه پسر عمو

چیز عجیب این است كه در جامعه قبایلى آن زمان،كه تعصبهاى خانوادگى خیلى شدید است،دست تقدیر،براى سرنوشتى كه در كار ساختنش است،این كودك را كه پدر بسیار متشخصى مثل ابو طالب دارد،به نام فقر،به خانه پسر عمو مى‏كشاند،و او در كنار فاطمه و با كسى بزرگ مى‏شود كه سرنوشت پیوند و طرح و نقشه شگفتى براى این دو كودك پیش‏بینى كرده است.

رابطه متقابل پیغمبر و على

رابطه پیغمبر و على رابطه متقابل عجیبى است:پیغمبر كه فرزند عبد الله و نوه عبد المطلب ثروتمند و متشخص است،به قدرى یتیم و فقیر مى‏شود كه ناچار به خانه ابو طالب پدر على مى‏رود و فاطمهمادر علىپرستارش مى‏شود.بعد از اینكه پیغمبر در زیر سرپرستى و پرستارى پدر و مادر على بزرگ مى‏شود،خود خانواده على ورشكست مى‏شود،به طورى كه بعد علىدرست مثل اینكه دارد جوابش گفته مى‏شودبه نام فقر وارد خانه پیغمبر مى‏شود و تحت‏سرپرستى پیغمبر و خدیجه بزرگ مى‏شود،یعنى پیغمبر كودكیش را در دامن مادر على و در زیر دست پدر على و على،بر عكس،كودكیش را در زیر دست پیغمبر و در حمایت‏خدیجه یعنى پدر فاطمه و مادر فاطمه مى‏گذراند.این،طرح كاملى بوده كه از اولش تدوین شده است.

على(ع)صفحه 67

دكتر على شریعتى

سه شنبه 2/11/1386 - 19:18
پسندیدم 0
UserName