اندازه گیری مصرف انرژی
توسط : ali_firoozi

اندازه گیری مصرف انرژی

از آنجایی که تمام انرژی تولید شده در بدن سرانجام بصورت حرارت آزاد می‌شوند، بنابراین اندازه گیری حرارت آزاد شده از بدن خود یکی از روش‌های ساده به منظور برآورد کردن میزان مصرف انرژی است. حرارت آزاد شده از بدن را می‌توان با دو روش حرارت سنجی مستقیم و غیرمستقیم اندازه گیری کرد.
سه شنبه 2/11/1386 - 19:14
پسندیدم 0
UserName