واحد انرژی
توسط : ali_firoozi

واحد انرژی

انرژی موجود در مواد غذایی و همچنین انرژی حاصل از فعالیت‌های متالیزمی بیشتر بر حسب واحد حرارتی یعنی کالری بیان می‌گرد. یک کالری عبارت است از مقدار حرارتی که قادر باشد حرارت یک گرم آب 15 درجه سانتیگراد را به 16 درجه برساند. از آنجایی که یک کالری مقدار بسیار ناچیزی است، معمولا از واحد بزرگتری بنام کالری بزرگ (کیلوکالری) که هزار برابر کالری کوچک است. استفاده می‌شود. یک کالری بزرگ برابر 4184 ژول (واحد بین المللی انرژی) است.
سه شنبه 2/11/1386 - 19:13
پسندیدم 0
UserName