من زنى را بیشتر دوست دارم كه

شكسپیر می گوید:

چیزی كه در زن ، قلب مرا تسخیر میكند مهربانى اوست نه روى زیبایش. من زنى را بیشتر دوست دارم كه مهربانتر باشد

سه شنبه 2/11/1386 - 18:53
پسندیدم 0
UserName