امام علی(ع)
توسط : fgf
خداى سبحان شما را به سراى ماندنى و قرارگاه ابدى و نعمت، و همسایگى پیامبران و نیكبختان خواند امّا شما نافرمانى كرده و روى گرداندید ولى دنیا شما را به قرارگاه بدبختى و جایگاه فانى و انواع بلا و گرفتارى دعوت كرد و شما اطاعتش كرده و پیشى گرفته و به سویش شتافتید. (غررالحکم ، باب آخرت)
سه شنبه 2/11/1386 - 18:51
پسندیدم 0
UserName