امام علی(ع)
توسط : fgf
پیشى گیرید به انجام اعمال خود و سبقت گیرید بر مرگ‏هاى خود كه به راستى شما كیفر داده مى ‏شوید به آنچه از پیش انجام داده ‏اید، و پاداش داده خواهید شد به آنچه فرستاده ‏اید، و باز خواست شوید از آنچه به جاى گذارده ‏اید. (غررالحکم ، باب آخرت)
سه شنبه 2/11/1386 - 18:49
پسندیدم 0
UserName