امام علی(ع)
توسط : fgf
 كسى كه یقین به معاد دارد توشه بسیار برگیرد. (غررالحکم ، باب آخرت)
سه شنبه 2/11/1386 - 18:47
پسندیدم 0
UserName