امام علی(ع)
توسط : fgf
به راستى كه سرانجام كار پیش روى شما است و به راستى كه قیامت پشت‏ سر شما است كه شما را به جلو مى ‏راند.
(غررالحکم ، باب آخرت)
سه شنبه 2/11/1386 - 18:47
پسندیدم 0
UserName