امام علی(ع)
توسط : fgf
رو بگردانید از هر كارى كه بى ‏نیاز از آنید (مانند بسیارى از كارهاى دنیا) و سرگرم كنید خود را به كار آخرت یعنى بدانچه چاره ‏اى از آن كار ندارید و در آخرت بدان نیازمندید. (غررالحکم ، باب آخرت)
سه شنبه 2/11/1386 - 18:46
پسندیدم 0
UserName