چرا مردم امام حسین را دوست دارند ؟
توسط : roozbeh1369

برخی می گویند چون شهربانو همسر او ایرانی بود.

 

برخی می گویند چون از خاندان امام علی (ع) است و خوب ایرانی ها شیعه هستند.

 

برخی می گویند چون مرقد امام رضا (ع) در ایران است.

 

خیلی مطالب دیگری هم در این راستا می گویند اما

من می گویم همه اینها درست و بكنار ولی در اصل ایرانی ها حسین (ع) را به این دلیل دوست دارند كه الگویی از مبارزه و ظلم ستیزی بود.

او فردی بود كه در زمانی كه همه با یزید بیعت كرده بودند و یزید را خلیفه مسلمین می دانستند، وقتی كه همه بجای سجده  برای خدا برای مال و قدرت یزید سجده كرده بودند، در زمانی كه یزیدیان یزید را مظهر اسلام می شناختند و هر آنكس كه بر علیه او بر می خواست مخالف اسلام می شناختند و خون او را مباح می كردند ، وقتی با یک بیعت کوچک می توانست هر آنچه از مال و منال دنیا بخواهد بدست آورد ، وقتی خیلی چیز ها بود كه صدها بار در تاریخ تكرار شده بود ،  بود ، حسین (ع) دین خدا وحق را به هیچ چیز نفروخت.

 این حسین (ع) و یارانش بودند كه ایستادند و شهید شدند تا با خون خود ریشه درخت حق را سیرآب كنند.

 این زینب (س) بود كه نشان داد زنانی هستند كه می توانند كاری كنند كه هزاران هزار مرد نامرد تر از آن هستند كه بتوانند لغتی از سخنان گهربار او را بیان كنند.

ایرانی ها به این دلیل عاشق حسین (ع) و خاندان علی (ع) هستند که جز لیاقت و شایستگی  جز شجاعت و جز عدل و حق در این خاندان چیز دیگری را ندیدند. امری كه ایرانی ها همیشه در همه دوره های تاریخ به آن عشق می ورزیدند و همیشه اخلاق آنها علی وار و حسینی بود.

 

ای مردم ایران   شما ای حسینیان – شما ای شیعیان علی – عاشورا برای این نیست كه چند شبی گریه كنید و غم و  غصه های خود را خالی كنید.

عاشورا برای این نیست كه شما سیاه بپوشید.

عاشورا برای این نیست كه شما خود زنی كنید .

عاشورا برای این است كه شما به یاد داشته باشید الگوی شما كیست . 

عاشورا برای این است كه شما همیشه در مقابل ظالمان بایستید و اجازه ندهید حق و نا حق شود.

عاشورا برای این است كه به یاد داشته باشید آنكه خونش در راه حق به ناحق ریخته می شود همیشه زنده است و آنكه می نشیند و به دعوت حق لبیك نمی گوید حتی اگر زنده باشد مرده است.  

 

به یاد داشته باشید كه دنیا دو روز است ولی عمر یاران حسین (ع) ابدی است.

 

 

ما كه یا علی گفتیم و در راه حسین (ع) و یاران حسین (ع) قدم گذاشتیم ، چند نفر از شما حسینی هستید؟

سه شنبه 2/11/1386 - 18:42
پسندیدم 0
UserName