رسول خدا (ص)
توسط : fgf
بدترین مردم در نظر خداوند روز رستاخیز بنده ایست که آخرت خود را برای دنیای دیگری از دست داده باشد. (نهج الفصاحه ، ح 915)
سه شنبه 2/11/1386 - 18:41
پسندیدم 0
UserName